Alle idrettslag er fra 1.1.2017 pålagt å benytte et godkjent medlemsregister som oppdaterer medlemsopplysninger i det sentrale medlemsregisteret hos Norges Idrettsforbund (NIF). Øyestad IF Fotball benytter Min Idrett og vi ønsker derfor at alle medlemmer selv oppretter sin personlige profil der. Foresatte kan opprette profil uten å måtte melde seg inn i klubben. 

Når et medlem melder seg inn i klubben, vil det bli godkjent og behandlet i eget system. Deretter vil en motta faktura for medlemskontingent og evt. treninbgsavgift i MinIdrett, og betales fortsinnsvis der. Faktura vil også være som vedlegg til eposten en mottar, og er da viktig at KID-nummer blir satt i Nettbanken. Det vil komme en faktura for medlemskapskontingent og en for treningsavgift, og de må betales hver for seg for å bli fanget opp riktig i systemet. Hver faktura har eget KID-nummer. 

Epost vil bli sendt medlemmet og dens foresatte (der foresatt er registrert i MinIdrett).

 

Inn- og utmeldinger i idrettslaget gjør du da på din personlige side i Min Idrett.

Lengre ned på siden er det forskjellige videoer om dette.

Trenger du hjelp til å registrere deg kan du sende en e-post til medlem@oyestadfotball.no


Med sportslig hilsen
Medlemsansvarlig i Øyestad Fotball

Guide til oppretting av ny bruker

Guide for å søke medlemskap

Guide for å betale klubbavgift

Guide for å avslutte medlemskap

Levert av IdrettenOnline