Politiattest
Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

 

Hvorfor kreves det politiattest? 
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

 

Hvem omfattes av ordningen? 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

 

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest.

 

Rutiner for søknad og fremvisning av politiattest

Søknad om politiattest sendes inn elektronisk fra Politiets sider. Når du søker må du legge ved Bekreftelse på formål med politiattest.

 

For å søke om politiattest følger du disse punktene:

 

1. Send e-post til attest@oyestadfotball.no hvor du ber om Bekreftelse på formål med politiattest. E-posten må inneholde navn, fødselsdato og hvilken rolle du har i Øyestad IF fotball (husk å presisere hvilket lag du er tilknyttet).

2. Gå til https://www.politiet.no/tjenes...

Scroll ned på siden og trykk på Send søknad om politiattest elektronisk. Her må du logge inn med Bank ID. Fyll ut søknadsskjemaet og last opp Bekreftelse på formål med politiattest som vedlegg.

3. Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Man skal fremvise politiattest hvert tredje år. Det er ikke mulig å fornye politiattest til samme rolle som tidligere. Man må derfor søke om ny politiattest til ny rolle.

For mer informasjon eller bistand knyttet til ordningen Ved generelle spørsmål om ordningen, kontakt idrettskretsen i eget fylke. Ved spørsmål knyttet til spesifikke saker, kontakt Per Tøien eller Håvard Øvregård i Norges idrettsforbund på telefon 21 02 90 00.

Levert av IdrettenOnline