Anskaffelse av sponsorer:

Det er anledning for lag å ha egne sponsorer i tillegg til de sponsorer som klubben har, og det oppfordres til det.

Dette er en fin måte for lag å finansiere egne aktiviteter som turer, arrangementer og egenønsket utstyr.

Når man har anledning til å skaffe en sponsor til laget sitt, må sponsoransvarlige i Øyestad fotball kontaktes for å sikre at det ikke er konflikt med klubbens sponsorer og avtaler som er under inngåelse.

Man kontakter:
Bjørn Botterli 90539450 bb@jjuc.no

eller

Joar Svensen 90602275

joar.svensen@gmail.com


Ved alt trykk skal også Brekke sport sjekke med materialforvalter (se kontaktinfo under regler for innkjøp) før materiell blir trykket som har Øyestad Fotball klubb eller lag som mottager. Selv om det er selvfinansiert av lagene, er det materiell som representerer hele Øyestad Fotball, og skal godkjennes.


Levert av IdrettenOnline